Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Lời khuyên tiết kiệm chi phí khi mời luật sư tư vấn ly hôn

Mối quan tâm lớn đối với mỗi người khi thuê luật sư tư vấn ly hôn là vấn đề tài chính trong lo lắng của hộ. Luật sư ly hôn thường tính theo giờ hoặc có thể đại diện hỗ trợ cho bạn hoàn toàn thủ tục pháp lý nhưng với giá khá cao. Dưới đây là một số lời khuyên rằng sẽ giúp tiết kiệm chi phí tiết kiệm khi mời một luật sư tư vấn.Thỏa thuận chi phí tư vấn ly hôn bằng văn bản

Hầu hết các luật sư tư vấn ly hôn tính tiền theo giờ và yêu cầu một khoản tiền gửi tại các điểm đầu vụ của họ. Lệ phí này sau đó được tính vào số người lưu giữ cho đến khi nó bị cạn kiệt. Khi điều này xảy ra, khách hàng sẽ trở thành trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí phát sinh. Điều bắt buộc là bạn có được một thỏa thuận phí bản phác thảo các điều khoản tài chính chính xác của các đại diện.

Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn

Giải quyết mà không cần sự giúp đỡ của luật sư tư vấn ly hôn

Nếu bạn và người phối ngẫu của bạn có thể giao tiếp, đó là lợi ích tốt nhất của bạn để thương lượng một thỏa thuận giải quyết và đi đến thỏa thuận về việc phân chia bất cứ tài sản chung. Điều này sẽ không chỉ giữ lại các chi phí của việc sử dụng một luật sư tư vấn ly hôn nhưng cũng là chi phí của tòa án đã ra lệnh hòa giải.

Thủ tục ly hôn khi mất giấy đăng ký kết hôn

Nên thuê một luật sư tư vấn ly hôn kinh nghiệm

Hiên nay có nhiều văn phòng luật sư tư vấn với chi phí thấp nhưng không có năng lực hoặc mới vào nghề. Đó là một sai lầm khi nghĩ rằng bạn sẽ tiết kiệm tiền bằng cách thuê một luật sư người chỉ tính một khoản phí nhỏ. Để thực hiện điều này bạn cần một luật sư tư vấn ly hôn giàu kinh nghiệm có thể chi phí nhiều hơn một chút nhưng sẽ kết thúc tiết kiệm tiền khi tất cả được nói và làm.